top of page

Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp = High-mountain Lakes in the Eastern Part of the Julian Alps

Inside this Book

If you make use of this material, you may credit the authors as follows:

Brancelj Anton, "Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp = High-mountain Lakes in the Eastern Part of the Julian Alps", , 2002, DOI: 10.3986/9616358588, License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

V knjigi, ki prinaša celovito predstavitev naših visokogorskih jezer, oceno njihovega ekološkega stanja in razlago dogajanj v njih skozi zgodovino, so zbrani rezultati več kot desetletnih raziskav 18 avtorjev. V delu je podan geografski opis in nastanek visokogorskih jezer, hidrološke povezave med njimi ter fizikalne in kemijske lastnosti jezerske vode. Opisano je življenje v njih in spremembe, ki so jih jezera doživela v zadnjih stoletjih, opozorjeno pa je tudi na problem onesnaževanja visokogorja.

Keywords

Collective Volume, Fauna, Hydrology, Julian Alps, Lakes, Physical Geography, Vegetation, Water Pollution, Fizična Geografija, Hidrologija, Jezera, Julijske Alpe, Onesnaževanje Voda, Rastlinstvo, Vegetacija, Zborniki, Živalstvo

Rights | License

Except where otherwise noted, this item has been published under the following license:

Takedown policy

If you believe that this publication infringes copyright, please contact us at info@jecasa-ltd.com and provide relevant details so that we can investigate your claim.

bottom of page